Doanh nghiệp cần biết

  • Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế

    Nghị định 18/2021/NĐ-CP (Nghị định 18) có hiệu lực từ 25/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Nghị định 134) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được triển khai thi hành gần 7 tháng qua. Nghị định có nhiều điểm mới được quy định rõ ràng, minh bạch không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thực hiện chính sách thuế mà còn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế của cơ quan Hải quan.

  • Cơ quan Hải quan không quản lý phần mềm nhập khẩu theo hình thức phi biên giới

    - Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC thì phần mềm nhập khẩu theo hình thức phi biên giới nêu trên chưa có quy định cụ thể về mã số HS, không phải là đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan, không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet.

TỶ GIÁ

Thống kê truy cập

Số người online: 92

Tổng số lượt truy cập: 2,095,738

Sự kiện sắp diễn ra

Đăng ký tham gia

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/