V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

 

Ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án). Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã triển khai xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch) và có văn bản số 2264/SCT-QLXNK ngày 06/5/2020 gửi các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo.

Sở Công Thương đã rà soát, tổng hợp nội dung góp ý và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành tại Tờ trình số 2998/TTr-SCT ngày 10/6/2021. Tuy nhiên đến nay Kế hoạch chưa được ban hành, trên cơ sở triển khai thực hiện các Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 và Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, Sở Công Thương đã dự thảo lại Kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Để có cơ sở xây dựng các chương trình, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch, Sở Công Thương kính gửi các cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch (đính kèm).

Văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch vui lòng gửi về Sở Công Thương trước ngày 22/5/2024 (thứ Tư) để Sở Công Thương tổng hợp, hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua.

* Thông tin liên hệ Sở Công Thương:

- Địa chỉ nhận thư: số 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chuyên viên phụ trách: chuyên viên Tống Thanh Bình; điện thoại: 0985.957.987; email: ttbinh.sct@tphcm.gov.vn.

Sở Công Thương rất mong nhận được ý kiến góp ý của Quý đơn vị./.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/