Sẽ sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Sẽ sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế hiện đang quy định doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán thuế TNDN năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế thấp hơn 75%.

Thực hiện quy định này thì đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 3 doanh nghiệp cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn này là ngày 30 tháng 10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch).

Thực tế cho thấy, việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN quý tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, đồng thời, điều chỉnh tương ứng quy định tại điểm c và điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.

Ngoài ra, tại điểm c khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định trường hợp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận thì công ty mẹ báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, Bộ Tài chính cũng nhận định cần sửa đổi quy định nêu trên tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Để khắc phục những tổn tại này, tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP theo hướng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp.

Thùy Linh

Nguồn:Haiquanonline.com.vn

 

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/