Tình hình xuất khẩu các sản phẩm của ngành dệt may quý 3/2021

Tình hình xuất khẩu các sản phẩm của ngành dệt may quý 3/2021

Nhóm hàng

 

Quý 3/2021

3 Quý đầu năm 2021

Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Nghìn USD)

So với Q2/2021 (%)

So với Q3/2020 (%)

Trị giá (Nghìn USD)

So với 3Q/2020 (%)

3Q/2021

3Q/2020

Hàng may mặc

8.050.785

-0,57

-9,78

23.407.759

5,56

79,29

84,49

Xơ, sợi dệt các loại

1.452.359

1,81

52,09

4.096.838

59,76

13,88

9,77

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

447.827

-14,25

12,72

1.442.559

20,88

4,89

4,55

Vải mành, vải kỹ thuật khác

216.380

11,32

81,15

576.229

83,63

1,95

1,20

Tổng

10.167.351

-0,71

-2,19

29.523.384

12,49

100,00

100,00

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/