Nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam từ một số thị trường chủ yếu tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

Thị trường chủ yếu

Tháng 7 năm 2021

6 tháng năm 2021

Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu USD)

So với T6/2021 (%)

So với T7/2020 (%)

Trị giá (Triệu USD)

So với 7T/2020 (%)

7T/2021

7T/2020

Tổng

533.465

-8,70

29,68

3.869.132

32,30

100,00

100,00

Trung Quốc

270.450

-2,22

32,50

1.903.590

43,45

49,20

45,37

Hàn Quốc

58.510

-11,53

13,56

372.255

15,36

9,62

11,03

Mỹ

37.606

-4,29

39,27

256.243

11,97

6,62

7,83

Đài Loan

30.440

-23,81

24,48

253.706

21,31

6,56

7,15

Italia

26.898

-9,86

60,95

179.999

52,02

4,65

4,05

Thái Lan

22.646

-10,58

8,88

171.334

6,59

4,43

5,50

Nhật Bản

21.286

-12,13

4,63

157.914

8,20

4,08

4,99

Hồng Kông

9.582

-17,40

-9,78

89.463

1,83

2,31

3,00

Braxin

6.542

-23,83

85,23

55.346

32,94

1,43

1,42

ấn Độ

5.086

-22,66

-3,50

44.708

11,60

1,16

1,37

Indonesia

4.219

-19,93

13,59

31.573

25,46

0,82

0,86

Anh

2.475

-26,23

134,34

21.306

86,44

0,55

0,39

Đức

2.139

24,46

7,04

13.967

-33,09

0,36

0,71

Pakixtan

1.920

-8,03

5,44

13.939

14,63

0,36

0,42

Australia

1.277

-52,10

8,51

12.821

49,34

0,33

0,29

Malaysia

1.736

44,24

0,94

12.429

7,77

0,32

0,39

Achentina

1.283

23,32

-2,70

9.440

-33,06

0,24

0,48

Đan Mạch

2.883

238,72

7.131,23

7.664

1720,38

0,20

0,01

Pháp

333

-76,49

 

5.157

115,40

0,13

0,08

Tây Ban Nha

 

 

 

5.122

15,69

0,13

0,15

Bangladesh

1.098

37,09

-0,29

4.907

43,34

0,13

0,12

New Zealand

475

273,73

244,30

2.897

33,06

0,07

0,07

Ba Lan

224

 

-55,01

2.288

-47,88

0,06

0,15

áo

216

63,93

535,35

1.641

 

0,04

0,00

Canada

283

-14,95

 

1.433

163,60

0,04

0,02

Hà Lan

203

94,65

 

1.341

-33,03

0,03

0,07

Singapore

108

92,66

-9,72

646

-73,43

0,02

0,08

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/