Đơn giá nhập khẩu trung bình hàng may mặc tại Hoa Kỳ 6 tháng 2020 (Đơn vị: USD/m2 quy đổi)

Đơn giá nhập khẩu trung bình hàng may mặc tại Hoa Kỳ 6 tháng 2020  (Đơn vị: USD/m2 quy đổi)

Country

2018

2019

2020

% change year-on-year

China

2.33

2.27

1.88

-17%

Vietnam

3.11

3.20

3.27

+2%

Bangladesh

2.69

2.84

2.77

+2.5%

Indonesia

3.62

3.67

3.83

+4%

India

3.48

3.55

3.52

+0.85%

Cambodia

2.37

2.59

2.72

+5%

Honduras

2.48

2.70

2.66

-1.5%

Mexico

3.75

3.79

3.16

-16%

El Salvador

2.43

2.40

2.65

+10%

Pakistan

2.34

2.44

2.18

-10%

WORLD

2.94

2.98

2.88

-3.4%

Nguồ̀n: OTEXA

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/