Thị trường xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật Tháng 8

Thị trường

Tháng 8/2019  (Triệu USD)

So với T7/2019 (%)

So với T8/2018 (%)

8T/2019 (Triệu USD)

So với 8T/2018 (%)

Tỷ trọng KN năm 8T/2019 (%)

Tổng

50,25

1,14

7,09

410,97

15,32

100,00

Hoa Kỳ

15,07

-0,46

1,06

136,99

10,67

33,33

Khu vực Asean

7,19

25,03

22,39

49,76

19,83

12,11

Indonesia

3,71

19,62

6,44

25,47

13,7

6,20

Thái Lan

3,48

31,34

45,62

24,28

27,02

5,91

Hàn Quốc

5,95

-23,32

47,79

42,26

42,57

10,28

Nhật Bản

2,68

-14,43

35,48

24,13

12,74

5,87

Luxembourg

1,93

5,07

-4,37

21,51

10,16

5,23

Canada

1,99

0,55

-16,24

15,84

-0,03

3,85

Trung Quốc

0,63

-15,98

-41

6,96

-14,45

1,69

Achentina

0,75

-16,28

-21,67

6,61

8,43

1,61

Brazil

1,11

31,7

55,85

6,44

14,44

1,57

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/