Tờ khai nhánh và tờ khai XNK tại chỗ phải nộp phí hải quan

ờ khai nhánh và tờ khai XNK tại chỗ thay vì được miễn thu phí, lệ phí như trước đây thì nay phải nộp phí hải quan đăng ký tờ khai 20.000 đồng/tờ khai theo quy định tại Điều 3 Thông tư 274/2016/TT-BTC.

Đã có hướng sửa quy định về hoạt động tạm nhập tái xuất

Để quản lý tốt hơn hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), Bộ Công Thương đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cơ chế báo cáo của các cơ quan, trách nhiệm và thẩm quyền của địa phương, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì quản lý, tức Bộ Công Thương.

Thư mời họp Hội viên ngày 2/3/2017

Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hội viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các Hội viên với nhau  Hội Dệt May Thêu Đan Tp.HCM tổ chức buổi “Họp mặt Hội viên đầu năm”.

Lưu ý để có C/O mẫu D hợp lệ

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về cách hiểu trường hợp C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành.

Khai báo trong trường hợp nhiều tờ khai XK, NK chung container

Với trường hợp DN khai báo nhiều tờ khai XK, NK chung container, cách thức khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai như thế nào? Các bước thực hiện đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

IntelloBuy và intelloCut giúp tiết kiệm chi phí nguyên liệu cho ngành công nghiệp dệt may Việt Nam

ThreadSol- tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ quản lý nguyên liệu trong ngành may mặc vừa giới thiệu giải pháp tiết kiệm nguyện liệu cho ngành công nghiệp dệt may tại Việt Nam. Cụ thể, intelloBuy và intelloCut của ThreadSol có thể giúp các xưởng may mặc Việt Nam tiết kiệm được một khoản phí nguyên liệu khổng lồ, cũng như gia tăng lợi nhuận đáng kể đối với một nền công nghiệp phụ thuộc nhiều vào các ưu tiên kinh tế.

Thông tin

Thu thập, xử lý và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp về những thay đổi về chính sách, thông tin thị trường, xu hướng phát triển

Chính sách

Tham vấn các doanh nghiệp về những điều chỉnh và kiến nghị với các cơ quan hoạch định chính sách, chính phủ để sửa đổi

Thương mại

Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại để giới thiệu và quảng bá sản phẩm

Đào tạo

Cung cấp các khóa học tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho các doanh nghiệp

Chức năng hoạt động của hội


Đại diện

Đại diện cho hội viên để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.

Tìm hiểu

Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để đề bạt với chính quyền về những vấn đề liên quan đến ngành Dệt - May - Thêu - Đan.

Thông tin

Thường xuyên cung cấp cho hội viên các thông tin về kinh tế, thị trường, các tiến bộ khoa học kĩ thuật liên quan đến ngành Dệt - May - Thêu - Đan.

Tổ chức

Tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên.

Nhà nước

Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị chức năng để phổ biến chủ trương, chính sách, luật lệ.

Xuất bản

Xuất bản định kì bản tin để thông báo về các hoạt động của Hội, cơ hội kinh doanh và các thông tin liên quan đến ngành.


Đăng ký hội viên

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội

Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

Tải về đơn xin gia nhập

183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp

(08) 6 2973 567

(08) 62 973 540