Nhóm hàng dệt may và nguyên liệu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Nhóm hàng dệt may và nguyên liệu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022

   
   

 

 

Nhóm hàng

 

Xơ, sợi dệt các loại Hàng dệt, may

Trong đó: Vải các loại

Vải mành, vải kỹ thuật khác


Tháng 11/2022 (triệu USD)

277 2.850 185

60


So với tháng 10/2022 (%)

-10,1 5,5 3,9

-0,9


So với tháng 11/2021 (%)

-45,9 -6,4 -24,2

-13,0


11 tháng năm 2022 (triệu USD)

4.360 34.580 2.491

797


So với 11 tháng năm 2021 (%)

-14,1 18,7 9,4

11,0

 

 

 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày         160                -1,1

Tổng                                                  3.347               3,5


-18,0               2.065              15,9

-12,4              41.803             13,9

 

 

Nguồn: Số liệu Thống kê sơ bộ của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương 

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/