Tình hình xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2021

Nhóm hàng

Tháng 9 năm 2021

9 tháng đầu năm 2021

Trị giá (Nghìn USD)

So với T8/2021 (%)

So với T9/2020 (%)

Trị giá (Nghìn USD)

So với 9T/2020 (%)

So với 9T/2019 (%)

Tổng

2.936.105

-12,51

-13,88

29.523.384

12,49

-0,42

Hàng may mặc

2.277.412

-14,20

-21,08

23.407.759

5,56

5,60

Xơ, sợi dệt các loại

453.401

-5,80

33,59

4.096.838

59,76

59,80

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

134.734

-8,50

-3,22

1.442.559

20,88

20,90

Vải mành, vải kỹ thuật khác

70.559

-3,60

56,58

576.229

83,63

83,60

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/