Nhập khẩu NPL dệt may của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

Mặt hàng

Tháng 7 năm 2021

7 tháng đầu năm 2021

Trị giá (Triệu USD)

So với T6/2021 (%)

So với T7/2020 (%)

Trị giá (Triệu USD)

So với 7T/2020 (%)

So với 7T/2019 (%)

Tổng

2.270.017

-8,56

29,08

15.804.906

31,55

10,18

Vải các loại

1.228.886

-11,50

20,90

8.519.344

30,40

10,30

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

533.465

-8,70

29,68

3.869.132

32,30

11,79

Bông các loại

274.884

-3,30

53,35

1.858.773

29,00

7,31

Xơ, sợi dệt các loại

232.781

3,30

53,64

1.557.656

39,60

9,06

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/