Giá xơ, sợi trung bình nhập khẩu từ một số thị trường tháng 9/2020

Thị trường

Tháng 9/2020 (USD/tấn)

So với T8/2020 (%)

So với T9/2019 (%)

9T/2020 (USD/tấn)

So với 9T/2019 (%)

Giá TB

1.866,5

6,78

-8,33

1.937,7

-12,91

Khối DNFDI

2.482,5

6,93

-2,30

2.567,0

-8,07

Trung Quốc

1.809,4

8,58

-6,42

1.918,6

-13,20

Đài Loan (Trung Quốc)

1.906,5

7,18

3,16

1.820,0

-12,45

Khu vực Asean

1.383,2

9,95

-24,14

1.391,6

-18,95

Thái Lan

1.257,3

4,60

-23,38

1.310,9

-18,56

Indonesia

1.601,3

13,42

-28,42

1.575,1

-19,72

Malaysia

1.262,1

22,73

8,17

1.083,5

-17,74

Hàn Quốc

1.748,8

-5,22

-19,51

2.042,1

-14,36

Ấn Độ

2.128,3

4,53

-8,44

2.166,8

-7,97

Nhật Bản

8.453,6

-3,10

57,39

6.816,7

7,05

Khu vực EU

2.375,5

-1,82

-23,39

2.633,0

-17,55

Áo

2.324,2

-2,44

-19,32

2.482,4

-15,21

Hà Lan

53.989,0

85,58

31,13

10.337,8

-50,37

Bangladesh

846,3

-21,12

-13,94

938,9

4,31

Hồng Kông (Trung Quốc)

6.777,2

-26,59

55,67

7.774,1

64,16

Pakistan

2.848,2

7,96

-10,85

3.457,7

8,44

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/