Giá xơ, sợi nhập khẩu từ một số thị trường tháng 12/2018

Tên thị trường

Tháng 12/2018 (USD/tấn)

% so với T11/2018

% so với T12/2017

Năm 2018  (USD/tấn)

% so với năm 2017

Giá TB

2.338,3

-1,80

6,35

2.337,6

12,92

Khối DN FDI

2.839,9

-2,95

2,91

2.951,3

9,80

Trung Quốc

2.358,0

-1,61

-3,76

2.426,1

8,38

Đài Loan    (Trung Quốc)

2.112,9

-3,09

11,21

2.090,4

18,19

Khu vực Asean

1.829,4

-4,74

15,36

1.728,7

16,96

Thái Lan

1.840,5

-11,35

20,19

1.742,8

20,17

Indonesia

1.931,4

2,41

5,84

1.835,4

12,58

Malaysia

1.369,4

-4,77

8,63

1.364,9

18,37

Hàn Quốc

2.501,0

14,95

21,35

2.363,4

8,20

Ấn Độ

2.307,3

-5,62

-3,75

2.481,5

10,65

Nhật Bản

5.855,7

-13,41

-21,80

6.144,4

2,43

Pakistan

3.235,9

-18,62

-33,69

3.437,9

9,79

Hồng Kông (Trung Quốc)

5.874,1

9,81

63,67

6.296,5

65,78

 Nguồn: TT Thông tin Công nghiệp Bộ Công thương

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/