Thị trường xuất khẩu mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may (HS 52, 54, 55, 56, 58, 60,96) của Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2023

Thị trường

9 tháng năm 2023 (nghìn USD)

So với 9 tháng năm 2022 (%)

Tỷ trọng 9 tháng năm 2023 (%)

Tỷ trọng 9 tháng năm 2022 (%)

Tổng

16.324.092

-18,2

100

100

Mexico

3.274.811

-5,7

20,1

17,4

Canada

2.536.791

-7,1

15,5

13,7

Trung Quốc

1.573.215

-43,9

9,6

14,1

Hondura

967.676

-24,8

5,9

6,4

Pakixtan

756.480

-4,6

4,6

4

Việt Nam

724.500

-29,7

4,4

5,2

Thổ Nhĩ Kỳ

679.360

-30

4,2

4,9

CH Dominica

432.161

-16,6

2,6

2,6

Ấn Độ

297.476

-43,7

1,8

2,6

En Xanvado

285.371

-25,5

1,7

1,9

Bangladet

271.109

-38,3

1,7

2,2

Hà Lan

269.282

8,1

1,6

1,2

Indonesia

264.221

-13,4

1,6

1,5

Hàn Quốc

257.893

-7,6

1,6

1,4

Nicaragoa

257.066

-35,9

1,6

2

Bỉ

228.972

40,2

1,4

0,8

Nhật Bản

225.347

-26,2

1,4

1,5

Goatêmala

214.165

-34,2

1,3

1,6

Hồng Kông

207.376

-2,5

1,3

1,1

Anh

205.426

7,5

1,3

1

Ma Cao

175.583

524,1

1,1

0,1

Đức

159.281

-16,1

1

1

UAE

142.246

33

0,9

0,5

Thái Lan

124.919

-31,5

0,8

0,9

Côtxta Rica

112.705

1,6

0,7

0,6

Braxin

107.835

-8,6

0,7

0,6

Nguồn: ITC

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/