Thị trường nhập khẩu NPL dệt may của Việt Nam tháng 9/2020

Thị trường

Tháng 9/2020  (Triệu USD)

So với T8/2020 (%)

So với T9/2019 (%)

9T/2020  (Triệu USD)

So với 9T/2019 (%)

Tỷ trọng KN 9T/2020 (%)

Tổng KN

466,56

9,16

2,74

3.817,12

-12,90

100,00

Trung Quốc

239,25

3,97

15,33

1.795,35

-0,25

47,03

Hàn Quốc

40,69

23,33

-7,48

396,01

-27,08

10,37

Hoa Kỳ

25,11

2,12

-21,09

278,56

-25,13

7,30

Đài Loan (Trung Quốc)

34,37

34,39

2,66

268,99

-14,52

7,05

Khu vực Asean

32,05

21,32

4,87

258,34

-15,46

6,77

Thái Lan

25,56

19,74

5,90

207,66

-13,57

5,44

Indonesia

4,63

31,19

6,05

33,32

-21,75

0,87

Malaysia

1,77

38,30

11,78

14,58

-13,42

0,38

Singapore

0,09

-65,55

-81,05

2,79

-52,74

0,07

Khu vực EU

22,97

-3,80

-3,15

211,97

-30,98

5,55

Italy

16,85

-2,88

5,07

152,55

-19,79

4,00

Đức

1,46

-18,01

-37,11

24,10

-27,46

0,63

Anh

1,85

-14,91

37,26

15,46

-2,62

0,40

Tây Ban Nha

1,56

130,23

61,53

6,66

-39,47

0,17

Ba Lan

0,32

-65,63

-4,32

5,63

18,53

0,15

Pháp

0,48

47,58

115,57

3,19

10,60

0,08

Hà Lan

0,29

-29,72

-22,75

2,72

-23,53

0,07

Áo

0,11

-47,43

-24,19

1,15

14,37

0,03

Đan Mạch

0,06

66,53

-97,04

0,51

-98,85

0,01

Nhật Bản

18,22

2,22

-24,66

181,90

-12,96

4,77

Hồng Kông (Trung Quốc)

14,70

35,78

-20,20

113,35

-24,75

2,97

Ấn Độ

6,86

69,81

-25,68

50,95

-32,91

1,33

Brazil

3,34

0,68

-30,93

48,30

-23,90

1,27

Achentina

1,99

173,18

49,64

16,82

-19,59

0,44

Pakistan

1,19

-2,28

-40,27

14,57

-19,34

0,38

Australia

0,74

9,74

-33,32

9,99

-11,08

0,26

Bangladesh

0,28

-63,97

-37,62

4,49

-20,05

0,12

New Zealand

0,33

85,73

-37,67

2,68

-21,73

0,07

Canada

0,13

 

-88,51

0,68

-93,88

0,02

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/