Thị trường cung cấp bông cho Việt Nam

Thị trường

Tháng 6/2019

% so với T5/2019

6T/2019

% so với 6T/2018

Tỷ trọng KN 6T/2019 (%)

Lượng (Nghìn tấn)

Trị giá (Triệu USD)

Lượng

Trị giá

Lượng (Nghìn tấn)

Trị giá (Triệu USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

143,48

258,18

-1,13

-1,51

809,49

1.490,30

-3,23

-3,74

100,00

Khối DN FDI

99,49

180,14

-1,95

-3,49

583,71

1.088,71

3,35

2,42

73,05

Hoa Kỳ

102,89

185,39

-7,72

-9,54

522,34

977,31

18,34

16,32

65,58

Brazil

10,01

18,54

101,08

106,29

75,22

141,26

-16,15

-14,86

9,48

Ấn Độ

1,80

2,36

-54,68

-58,03

80,56

139,42

-52,77

-51,99

9,36

Australia

4,56

9,02

347,06

349,14

20,14

40,01

-9,47

-8,36

2,68

Bờ Biển Ngà

1,68

3,03

-39,56

-41,1

9,72

17,82

-40,3

-41,83

1,20

Achentina

1,17

1,99

69,16

66,52

7,53

13,08

1627,52

1726,59

0,88

Indonesia

1,20

1,37

-38,88

-38,38

8,21

8,75

201,28

150,16

0,59

Hàn Quốc

0,53

0,78

9,6

7,67

2,64

3,94

4,14

16,87

0,26

Trung Quốc

1,05

2,27

451,83

639,79

1,69

3,32

505,02

360,05

0,22

Pakistan

0,45

0,57

-52,69

-51,92

2,70

3,29

207,39

200,62

0,22

Singapore

0,38

0,73

132,32

123,28

0,55

1,06

 

 

0,07

Đài Loan (Trung Quốc)

0,04

0,09

-41,27

-7,15

0,30

0,51

-31,07

-15,29

0,03

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/