Thị trường cung cấp NPL dệt may

Thị trường

Tháng 6/2019 (Triệu USD)

% so với T5/2019

% so với T6/2018

6T/2019 (Triệu USD)

% so với 6T/2018

Tỷ trọng KN 6T/2019 (%)

Tổng

475,49

-21,09

-3,31

2.931,36

3,85

100,00

Khối DN FDI

303,85

-21,89

-9,78

1.952,98

-0,71

66,62

Trung Quốc

188,62

-23,18

2,99

1.172,43

10,31

40,00

Hàn Quốc

66,79

-17,24

-12,11

377,55

-0,03

12,88

Hoa Kỳ

43,82

0,58

35,56

260,57

39,8

8,89

Đài Loan  (Trung Quốc)

30,89

-30,58

-13,97

218,25

-5,71

7,45

Khu vực Asean

32,58

-18,76

-0,41

203,66

12,3

6,95

Thái Lan

27,51

-13,37

5,64

161,96

19,18

5,53

Indonesia

3,94

-31,03

-13,67

28,98

-1,96

0,99

Malaysia

0,99

-59,23

-48,92

11,98

-19,04

0,41

Singapore

0,13

-31,64

-17,71

0,74

-33,01

0,03

Khu vực EU

27,72

-39,92

4,52

196,82

23,66

6,71

Italy

16,20

-39,25

-23,78

124,94

-0,46

4,26

Đan Mạch

3,90

-67,77

 

26,47

 

0,90

Đức

2,32

15,55

28,27

19,23

50,58

0,66

Anh

1,56

-8,56

43,25

10,24

30,18

0,35

Tây Ban Nha

2,13

0,54

167,96

7,52

53,2

0,26

Ba Lan

0,64

62,7

178,74

3,45

21,23

0,12

Hà Lan

0,44

-9,64

-10,95

2,35

10,5

0,08

Pháp

0,46

-14,01

16,66

2,12

0,83

0,07

Áo

0,07

-43,21

-83,8

0,50

-50,85

0,02

Nhật Bản

24,86

-12,52

-10,08

138,59

1,15

4,73

Hồng Kông (Trung Quốc)

13,57

-40,59

-19,23

105,60

-11,56

3,60

Ấn Độ

7,48

-30,12

-20,03

51,38

-20,11

1,75

Brazil

8,47

17,2

-10,4

45,49

-9,82

1,55

Achentina

1,46

-56,08

-51,39

15,66

10,23

0,53

Pakistan

2,07

-27,33

-9,5

12,28

-5,43

0,42

Canada

5,20

10596,23

-27,16

8,81

-56,56

0,30

Australia

1,42

-10,53

-23,06

8,12

-20,63

0,28

Bangladesh

0,39

-35,21

 

3,69

 

0,13

New Zealand

0,54

63,67

45,75

2,24

-62,99

0,08

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/